به وب سرويس طب پرداز خوش آمديدبيمارستان خيريه سيدالشهدا
كد كاربر
كلمه عبور
براي استعلام بيماران بستري در فرم كد كاربر شماره پرونده
و در باكس بعدي شماره سريال را وارد نمائيد
براي استعلام بيماران سرپايي در فرم كد كاربر شماره پذيرش و در باكس بعدي كد ملي را وارد نمائيد
طراح داده پيشرو